Glasaluminiumprofil fyllningar för öppningar

Doleta tillverkar glasaluminiumprofildörrar. Vi använder aluminiumprofiler av hög kvalitet för att tillverka våra dörrar. Därför används glasaluminiumprofildörrar i byggnader, som har hög användningsbelastning men där behållning av bra utseendet är lika viktigt.

Glas och aluminiumfasad ger byggnaden ett bra utseende. Samtidigt är dessa konstruktioner hållbara och motsvarar alla nutida tekniska krav.

Glasaluminiumprofil fyllningar för öppningar