Tillverkning

20000 m2 av produktionsyta, 120 anställda, 10000 m2 av fönster i månaden

2007 börjades tillverkning i det nya fabriken av Doleta. I nya fabriken används teknologi som är   gjord precis enligt Doletas behov. I fabriken finns fullautomatiserade linjer som är konstruerade i Tyskland för att tillverka, borra och klippa profiler samt målningsrobotar. För tillfället är fabrikens förmögenhet att tillverka 150 enheter av fönsterkonstruktioner under ett skift.

Sammanlagt kan företaget på sin 20 000 m2 produktionsyta och med 120 anställda tillverka 10 000 m2 av fönster i månaden.

DSC_4237.JPGDSC_4241.JPGDSC_4243.JPGDSC_4253.JPGDSC_4256.JPGDSC_4258.JPGDSC_4259.JPGDSC_4262.JPGDSC_4266.JPGIMG_3511.JPG

För att förlänga livstiden av fönster och minska kostnader som kommer med dess slitning har Doleta UAB som första Litauiska fönstertillverkare börjat använda två olika system för att täcka fönster med aluminium från utanför: HolzPlus och Alu5000. Doleta har också infört systemet för passivhus, genom vilket nås fönsters värmeisolering av Uw=0,8 W/m2K.

För att garantera hög kvalitet av Doletas produkter används basmaterial och komponenter bara av hög kvalitet, så som tall, lärk, röd trä, alpiska gran, ek och annat trämaterial från Tyska träföretag och aluminiumprofiler från företag i Österrike. Alla färdiggjorda profiler, till och med färdigprodukter bevaras i lagret där nivå av temperaturen och fuktigheten är speciellt reglerad.

Produkter som är tillverkade på våra automatiserade linjer och är beklädda med tre lager SIKKENS material ger vi en femårig garanti.